De achtergrond van onze dorpscoöperatie.

We waren eraan gewend geraakt. Een overheid die alles voor ons, onze gezinnen, ons dorp, onze provincie, ons land en zelfs heel Europa regelde. De overheid wist immers wat goed voor ons was. Die tijden zijn voorgoed veranderd. We gaan steeds meer van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’. Om die reden is onze dorpscoöperatie opgericht.

Er zijn twee belangrijke redenen om een dorpscoöperatie op te richten. Ten eerste is er steeds minder geld om onze dure verzorgingsstaat in stand te houden. De zorgkosten rijzen bijvoorbeeld de pan uit. En zo wordt bijna alles duurder. De overheid legt daarom meer verantwoordelijkheden bij onszelf neer. We moeten meer voor onszelf opkomen. Daarom moeten we op zoek gaan naar manieren om meer werk te doen met minder geld.

Maar ten tweede is een participatiesamenleving ook heel waardevol. Participeren, oftewel deelnemen, zorgt er ook voor dat we meer naar elkaar omkijken, onze eigen ideeën gaan ontwikkelen, soms letterlijk ‘ons eigen stoepje gaan schoonvegen’, meer uitgedaagd worden om na te denken wat we eigenlijk willen met onze buurt, dorp of stad. Daarom zijn er in ons land steeds meer dorpscoöperaties opgericht. En ook in ons dorp, Nieuw-Dordrecht.

Werkgroepen ontwikkelen en voeren nieuwe ideeën uit.

Om een juist beeld te krijgen van de behoeften binnen het dorp, zijn er in Nieuw-Dordrecht verschillende werkgroepen actief. Zij brengen situaties in het dorp in kaart die gevaarlijk zijn of waar verbetering in kan komen. Dit kan gaan over kleine dingen als losliggende stoeptegels, maar ook het opnieuw inrichten van het NAM-park kan aan bod komen. De werkgroepen laten aan het bestuur van de dorpscoöperatie weten wat ze zouden willen veranderen in het dorp. Ook ontwikkelen ze daarvoor plannen. Op deze manier kan het bestuur en werkgroep samen met de nieuwe plannen aan de slag gaan. Doel is om samen nieuwe ideeën te bedenken waardoor ons dorp leuker, veiliger en mooier wordt. Maar er is ook voldoende ruimte om Nieuw-Dordrecht mooi aan te kleden en ons dorp nóg duurzamer te maken.

Ook u kunt een steentje bijdragen!

Niet enkel de bestaande werkgroepen kunnen ideeën aandragen, maar elke inwoner van ons dorp kan dat. Dan vormen gelijkgestemden een werkgroep en kan een idee van plan tot realiteit gebracht worden, samen met het bestuur.

Heeft u een fantastisch idee, wilt u mee participeren met een werkgroep of eens een vergadering van het bestuur bijwonen om te kijken of dat iets voor u is? Laat het ons weten.

Stuur ons een Mail