Beste bewoners uit de Boekweitveld

Beste bewoners uit de Boekweitveld. Onlangs is er een speeltoestel door de gemeente verwijderd i.v.m. houtrot. Nu zoeken wij bewoners die willen meeden...

1 Jun om 20:04

Ook bij ons wapperen de vlaggen om de vrijheid te vieren

5 Mei om 09:02

Nieuws van de GZI. Opgave verplicht

16 Maa om 21:07

Morgen beginnen de scholen weer

22 Aug 2021 09:54

Het gaat om de laatsten...

1 Mei 2021 11:10

Soep op de stoep

2 Maa 2021 12:54

Voor de jeugd uit Nieuw-Dordrecht

3 Nov 2020 21:33

Hierbij een enquête van Sedna

3 Nov 2020 21:32

Naar Archief

Welkom bij Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht

Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht zet zich, namens alle inwoners van Nieuw-Dordrecht, in voor het dorp en haar inwoners. Van het meedenken over de herinrichting van het NAM-park, het bevorderen van de verkeersveiligheid tot het netjes houden van de begraafplaats. Samenwerken met ander verenigingen en gezamenlijk nieuwe ideeën uitwerken.

Maar waarom eigenlijk?

Ook u kunt een steentje bijdragen!

Niet enkel de bestaande werkgroepen kunnen ideeën aandragen, maar elke inwoner van ons dorp kan dat. Dan vormen gelijkgestemden een werkgroep en kan een idee van plan tot realiteit gebracht worden, samen met het bestuur.

Heeft u een fantastisch idee, wilt u mee participeren met een werkgroep of eens een vergadering van het bestuur bijwonen om te kijken of dat iets voor u is? Laat het ons weten.

Stuur ons een Mail

BuitenBeter

Download de
BuitenBeter-app

Wilt u iets melden bij de gemeente; een gat in de weg, losse stoeptegels, gedumpt afval of andere problemen? Gebruik de BuitenBeter-app. Uw melding wordt direct naar de gemeente gestuurd.

Download voor iOS (iPhone/iPad) Download voor Android (Samsung, Motorola, Huawei, etc.)

Ons Bestuur

De dorpscoöperatie van Nieuw-Dordrecht heeft een bestuur van zes inwoners. Zij vergaderen één of twee keer per maand. Hun taak is om de ledenraad te adviseren. Het bestuur van de dorpscoöperatie valt eigenlijk onder de ledenraad. Zij luisteren naar de belangen en ideeën van mensen in het dorp en stellen daarvoor budget te beschikking. Op dit moment wordt het bestuur van de dorpscoöperatie gevormd door:Jeroen Karstenberg, Berend Snoek en Jos Rep.

Meer informatie

Werkgroepen

Om een juist beeld te krijgen van de behoeften binnen het dorp, zijn er in Nieuw-Dordrecht verschillende werkgroepen actief. Zij brengen situaties in het dorp in kaart die gevaarlijk zijn of waar verbetering in kan komen. Dit kan gaan over kleine dingen als losliggende stoeptegels, maar ook het opnieuw inrichten van het NAM-park kan aan bod komen.

Meer informatie